Pages

February 27, 2006

Boljoon surfaces

Sa Baluarte sa Simbahan

Sa baluarte sa simbahan
uban ko ang mga kampana
nga gipuli sa mga kanyon
niadtong ang mga Moros
padayon pa sa pagdunggo
ning lungsod.

Sa akong pagkatkat
Gahinay-hinay ko,
daw bisitang naulaw
sa kuwadrong bato
nga lapas na sa gatus ang edad.
Huna-huna ko,
pila na kaha ka gatus ka mga Moros
ang gibugtuan og ginhawa dinhi.

Sa paglili ko,
Anaa gihapon ang mga vinta
sa mga dingding
Gabalibad sa pagkapapas,
daw padayon sa paglutaw
Gakugos sa mga agalon nilang
Igo lamang ibilanggo kauban ang mga dingding.

Sa baluarte sa simbahan
Paminaw ko
Padulong ka ug gahina-hinay sa pagkatkat.
Nalimtan ko
Nga kaniadto pa diay to.
Pulong mo pa niadto,
Tahuron ta ang pahinumduman ning baluarte.
Paminaw ko nuon,
Nahiapil ko sa mga kalag sa Moros
nga gialayan mo sa kahilom.
Gihimong uban sa mga panumduman
ning baluarteng bilanggoan.


Diwata sa Tinubdan

Ang diwata kuno
dili kanang babaeng gabistida og puti
dili kanang taas og buhok nga galutaw.
And diwata mao ang paghalad
sa mga pagkaon
ug pagsangpit sa tabang
Amihan, Saladpan, Silangan, Habagatan.

Gahilom ang Tinubdan
gahulat sa diwata,
pagkaong giandam sa hinayng kugi
pagkaong walay lamas
Alang sa tubig sa tubud
nga gabukal ug gadayhag sa mga palayan.
Amihan, Saladpan, Silangan, Habagatan.

Sugid ni Mang Temyong
wala na karon ang diwata
ning tuburan nga wala nay undang sa pagdayhag.
Hinay niyang gituslub ang iyang kamot
sa tubud, hinayng giligo ang nangunut niyang kamot
ug mihonghong sa pasalamat
Amihan, Saladpan, Silangan, Habagatan.

7 comments:

Hiraya said...

first poem:
ver, it's a nice poem, i like it. just a few things: is balwarte spelled with 'u'? and i think it would be better if you used 'naga-' insted of jut 'ga-'. i don't know if i'm supposed to do this, suggest changes and stuff, but oh well, it's up to you if you use it. like:

sa akong pagkatkat
nagahinay-hinay ako,
daw bisita nga naulaw
sa kwadrong bato
na lapas na sa gatus ang edad.

And:
Huna huna ko,
pila na kaha ka gatus ka mga Moros
ang gibugtuan og ginhawa dinhi?
(not period?)

...and 'gihalaran' for 'gialayan'?

Hiraya said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Hiraya said...

i've noticed in both your poems, there's an entrance of another character in the third stanza...i don't know if it works, i don't exctly know the elements that make poem work, but i like them both. they're quiet poems, read in whispers,they make me sleep. (not that it's boring. you know what i mean.) still, just the same stuf: the use of 'naga-' instead of 'ga-'. or perhaps instead of just saying "hilom ang tubod" describe the "hilom-ness' of the tubod. i'm not making sense, you go ask the experts.

Hiraya said...

ok, now tell me how i should finish my poems. i post them nd they're all unfinished, like i post them because i've given up, i can't chase my thoughts. if words were nets to catch butterflies of thoughts, my nets have holes in them. sometimes they're too fast i can't find them anymore.

RUSS said...

I like. Maayo pa mo naay adventures :)

Hiraya said...

about your question(what i thnk you'll be wearing before you jump off) hmm, i can't imagine you in anything but a straight jacket. russ says you'll stand on the balcony, look back, and then just drop.

mokmok said...

hoy negra tudloi ko og tagboarding beh!

suya kau ko
cge na

i like u na lagi