Pages

July 7, 2011

BISAN OG KAPILA PA BALI-BALIHON, WA NA.

WA NAY MGA ADLAW

NGA NAGKAGULIYANG

SA MGA PLANONG

KUTOB RA GYUD TAWN SA PLANO.

WA NAY SABA

WA NAY MGA LABHUNON NGA NAGKATAG

WA NAY SINEMANANG PAGBISITA

NI MANANG LISA NGA MANIKURISTA

WA NAY BINUWAN NGA

PAGPIYAIT SA KASAKIT SA PUS-ON.

WA NAY MGA MINUGBONG SINUWAT

SA MGA BINANDOL NGA PAPEL.WA NAY MGA ADLAW

NGA NAGKAGULIYANG

SA MGA PLANONG

KUTOB RA GYUD TAWN SA PLANO.

TUNGOD SA WAY KATAPUSANG

PAG-REPORT OG TAG-USA KA MINUTONG

ISTORYA SA MGA PAGPATAY

PAGPANGAWAT

ISKANDALO

BANGGA SA DAN

MGA NANGASAAG NGA MANANAGAT TUNGA-TUNGA SA BAGYO

DUNA PAY GIPUTLAN OG ULO SA IYANG KAINOM

PASKO, VALENTINE'S DAY, KALAG-KALAG UG KUNG UNSA PANG PWEDENG MADAGINOT NGA BALITA.UNSAON, DI MAN GUD NI SIYA MAHIMUTANG.

DI KAHIBAW MOSULTI OG DI BA

SA PAGTOONG DUNAY TUKMANG GABA

MATAG BALIBAD.

GI-UNA MAN ANG TRABAHO.

DA.

NASAGPAAN NA NUON SIYA SA KAMATUORAN

NGA ANG TAWO

DI MATUNGA SA GATUSAN KA BAHIN.KUNG IKAW, IKAW.

KUNG DI IKAW,

AW

DI DILI.IGSOON , ANAK, ASAWA, EMPLEYADO, AMIGA, APO, TIYA, IG-AGAWAKO NA LANG UNTA TO

AKO

AKO

AKO

AKO

AKO

No comments: